fogyás

Beteg embernek szabad fogyókúrázni?

Az elhízottak betegségei leg­több ecetben az elhízással kapcsolat­ban alakulnak ki, pl. a 2. típusú cukor­baj. magas vérnyomás, érelmeszesedés. epekövesség. Ezekben az esetek­ben nemcsak szabad, hanem kell fo­gyókúrázni, mert az; elhízással kap­csolatos betegségekre is, és a fogyás eredményeként csökken a vérnyo­más, javul a cukorbaj, megszűnhet­nek a szívpanaszok. Természetesen ilyenkor még fontosabb az orvosi irá­nyítás és az előírt fogyókúra pontos követé­se, cukorbetegségben a szénhidrát­tartalom kiszámítása.

“Nem tudok diétázni, mert a mun­kám nem engedi meg. hogy diétás táp­lálékokkal pepecseljek, azon törjem a fejem, mit ehetek, mit nem” — mond­jak sokan. Vannak, akik vezető beosz­tásuknál fogva értekezletek, fogadá­sok, utazások, hajszolt és rendszerte­len életmód miatt érzik magukat kép­telennek a diétázásra, megfelelő moz­gásprogram végrehajtására. Mások az­zal érvelnek, hogy munkájukhoz szük­ségük van a testi erőre, és az energia­szegény diéta hatására nemcsak soványodnak, hanem gyengének, fáradtnak is érzik magukat. Ismét mások az alábbi, jól ismert kifogáshoz folyamod­nak: „Nem engedhetem meg magam­nak a diéta luxusát!” Tessék mondani, mi luxus van abban, hogy több zöld­ség- és főzelékfélét, gyümölcsöt kell fogyasztani, de a drága alkoholos italo­kat, cukrászsüteményeket, zsíros hú­sokat és húskészítményeket (szalámi, szárazkolbász) kerülni kell?

fogyás

A vezető beosztású, igen elfoglalt em­bereknek valóban segíteni kell, a há­zastárs igen sokat tehet ennek érde­kében csakúgy, mint a figyelmes tit­kárnő. A házastárs az otthoni étkezé­sek tervezésekor, a táplálékok elkészí­tésekor, az adagok nagyságának meg­határozásakor vegye figyelembe a fo­gyókúrás előírásokat, o tervezze meg az étrendet és számolja ki az energia­tartalmat. A munkahelyen a titkárnő gondoljon a cukormentes italokra, a cukrot helyettesítő édesítőszerekre (NutraSweet), a zsírszegény szendvi­csekre, a salátákra. Az energiabevitel csökkentése való­ban előidézhet fáradtság- és gyenge­ségérzetet, de csak az első napokban. Ez a panasz megelőzhető a fogyókú­rás diéta energiatartalmának fokoza­tos csökkentésével, azaz ne rögtön 6,3 MJ (1500 kcal) energiájú diétával kezdjük, hanem előbb 7,56 MJ (1800 kcal) energiájú diétával próbálkoz­zunk, majd néhány nap múlva folytas­suk a 6,93 MJ (1650 kcal) diétával, és az első hét végen lehet rátérni a fo­gyókúrás 6,3 MJ (1500 kcal) energia­tartalmú étrendre.